Officiële momumenten

 

In Nevele, mijn woonplaats, werden ter hoogte van de monding van de Poekebeek in het Schipdonkkanaal vistrappen gebouwd door de VMM. Op 1 mei 2012 werden, onder massale belangstelling, de vistrappen alsook mijn monument ‘Stroom opwaarts’ ingehuldigd door Vlaams Minister Joke Schauvliege.huldiging

Een reportage werd diezelfde avond getoond in het nieuws op AVS. Er verschenen ook verschillende krantenartikels.

 

Hieronder het krantenartikel uit Het Nieuwsblad:

 

Vissen zwemmen van kanaal naar beek - 02/05/2012

NEVELE- Voortaan kunnen vissen vrij migreren van het Schipdonkkanaal naar de Poekebeek. De Vlaamse Milieumaatschappij legde een visdoorgang aan bij de monding van de beek. De 'vistrap' werd gisteren ingehuldigd door Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

De aanleg van de visdoorgang op de Poekebeek past binnen het beleid van de VMM om als waterloopbeheerder de natuurwaarden van de waterlopen te behouden en te herstellen.

'Het beheer van waterlopen was er in het verleden vooral op gericht om de rivieren in te richten op maat van de mens, wat vaak ten koste ging van de waterkwaliteit, het landschap en waterfauna en -flora', legt Katrien Smet van de VMM uit. 'Dankzij de hogere waterkwaliteit in de Vlaamse waterlopen kennen de vispopulaties in Vlaanderen een gestage toename. Maar vaak kan deze toename niet worden doorgezet door onnatuurlijke hindernissen, zoals sluizen, stuwen en watermolens.'

In Nevele werd geopteerd voor een vistrap. 'Voor veel vissoorten is de uitwisseling tussen het kanaal en de Poekebeek van essentieel belang. Vissen moeten zich vrij kunnen verplaatsen naar en tussen geschikte paai-, rust- en voedingsplaatsen', zegt Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauwvliege (CD&V).

'Als gevolg van de slechte waterkwaliteit zaten er jarenlang alleen kleine populaties van driedoornige en tiendoornige stekelbaars in de Poekebeek. De voorbije jaren verbeterde de waterkwaliteit en in 2010 werden er al negen vissoorten waargenomen. Door het wegwerken van het knelpunt aan de monding zullen daar ongetwijfeld een aantal soorten bijkomen. Een studie wees al uit dat zich stroomafwaarts van de stuw aan de monding in het kanaal een 15-tal vissoorten ophielden die de Poekebeek wilden opzwemmen. Hieronder waren een aantal waardevolle soorten als het bermpje en de beekforel. Eén keer werd zelfs een rivierprik, een in Vlaanderen nagenoeg uitgestorven soort, waargenomen.'

Het gemeentebestuur van Nevele onthulde tegelijk ook het kunstwerk Stroom opwaarts van Annick Vanden Abeele. Het kunstwerk werd geplaatst ter hoogte van de visdoorgang, wat op de goedkeuring van minister Schauvliege kon rekenen. 'Niet alleen wordt op deze manier een zeer mooie combinatie van natuur en cultuur gerealiseerd. De waterloop wordt hierdoor in het centrum van de gemeente extra in de kijker geplaatst.'

Olivier Scheir